Import z Excela do PITy IPS

 

Import z Excela do PITy IPS 

Opcja importu z Excela w programie PITy IPS jest standardowo dostępna z menu Rozliczenie / Importuj z pliku lub schowka.

Dodatkowo jest dostępna, jeśli w instalatorze programu zaznaczono, opcja Rozliczenie / _Importuj z aplikacji zewnętrznych / Excel. Ta opcja umożliwia importowanie dwóch osobnych podatników rozliczeń i połączenia je w jedno rozliczenia małżonków.

Aktualna wersja programu do pobrania

Wymagania arkusza dla PITy IPS

Przygotowanie arkusza jest niezwykle proste. 

Kolumny danych i symboli

Aby spełnić wymagania importu danych z pliku Excela do programu PITy IPS wystarczą w arkuszu kalkulacyjnym dwie kolumny - kolumna danych i kolumna symboli pól formularza. Pozostałe kolumny mogą być zagospodarowane w dowolny sposób.

Kolumnę danych oznaczamy wpisując w komórkę w wierszu poprzedzającym tekst [Dane] lub [Data].

Kolumnę symboli pól formularza oznaczamy wpisując w komórkę w wierszu poprzedzającym jeden z tekstów:  [NrP][Numer pola][Symbol pola][Field Symbol][FS].

W komórkach kolumny danych wpisuje się wartości, a w kolumnie symboli pól w tym samym wierszu wpisuje się symbol pola na formularzu, do którego ma trafić wartość z kolumny danych, np:
| 2.345,56 | 56a |.

W dowolnym momencie można zmienić kolumny danych. Wystarczy na nowo je oznaczyć poprzez np. [Dane] i [Nrp].

Nazwa formularza

Przed kolumnami czyli w wierszu poprzedzającym kolumny należy wpisać w nawiasach kwadratowych nazwę formularza. Nazwą formularzy jest nazwa rodziny formularzy np. [PIT-36] lub  [PIT36].

Kolejne formularze rozliczeń i załączników do nich wpisujemy poniżej danych poprzedzającego formularza, rozpoczynając od nazwy formularza, np. [PIT/ZG].

Załączniki

Załączniki wpisane poniżej formularza głównego będą traktowane jako załączniki tego  formularza. Jeśli istnieje potrzeba podłączenia załącznika do innego formularza wystarczy obok jego nazwy w nawiasach kwadratowych wpisać nazwę tego formularza, np. [PIT/ZG] do [PIT-36], lub numer komórki, w której jest wpisana nazwa, np [PIT/ZG] do [B3].

Formularze małżonka

Formularze główne małżonka oznaczamy dodając po przecinku do nazwy literkę M, np: [PIT-36,M].

W rozliczeniu wspólnym załączniki małżonka do rozliczenia wspólnego należy tak samo oznaczyć literą “,M”, np. [PIT/B,M].

Przełączniki (kwadraty)

Aby zaznaczyć odpowiednie kwadraty na formularzu jako wartość podaje się rozdzielone przecinkami numery zaznaczonych (przekreślonych) kwadratów. Aby zaznaczyć kwadrat pierwszy (lub jedyny w danym polu) należy wpisać cyfrę 1. Aby zaznaczyć kilka kwadratów, np. pierwszy i trzeci należy wpisać tekst: 1,3.

Symbole pól formularza

Symbole pól na formularzach PIT są w większości numerami. Przykładowo pole na numer identyfikacyjny ma numer 1. Na formularzu PIT-36 za 2020r. pole na kwotę kosztów podatnika ze stosunku pracy oznaczono numerem 68.

Podpola

W programie PITy IPS w celu uszczegółowienia obliczeń wprowadzono “podpola”. Wspomniana wyżej poz. 68 posiada podpola od 68a do 68i. 

Podpola do poz.68 w PIT-36 za 2020r.
Podpola do poz.68 w PIT-36 za 2020r.

Aby wartość z Excela skierować bezpośrednio do podpola należy jako symbol pola użyć symbol podpola, np. 68a.

Wartość dla której podano symbol pola na formularzu w przypadku pola, które posiada podpola, zostanie przeniesiona automatycznie do pierwszego wolnego podpola (UWAGA! Niekoniecznie w prawidłowe podpole).

Wartość przeniesioną do nieprawidłowego podpola należy przenieść na formularzu do prawidłowego podpola. Zalecamy jednak już w arkuszu podać symbole docelowych podpól.

Przykład

Arkusz zawierający dane małżonków do osobnego rozliczenia.

KONIEC


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Prace nad programami PITy IPS